THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3, ÁP DỤNG TỪ 10/09/2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3, ÁP DỤNG TỪ 10/09/2018

Cần lưu ý những điều sau:

  • Tiết 3,4 sáng thứ 7 sẽ học vào tiết 3,4 của chiều thứ 6 (Thứ 7 cả trường được nghỉ)
  • TKB của học sinh đã thể hiện đầy đủ cả hai buổi Sáng + Chiều trong cùng 1 file excel, GVCN và học sinh lưu ý xem cho kĩ + CÓ BỔ SUNG THÊM 01 TIẾT QPAN
  • TKB của Giáo viên được chia làm 2 file excel (1 file sáng 1 file chiều)
  • TKB lần này thay đổi phân công chuyên môn ở các tổ: Toán – Tin; Sinh – KTNN; Tiếng Anh
  • =============== NÀO XEM TKB ! ===============
    XEM TKB CỦA LỚP

  • XEM TKB GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

  • XEM TKB GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

  • XEM TKB CỦA TỔ CHUYÊN MÔN