HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ QUỐC GIA 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

  1. cứu mã trường, mã ngành, mã tổ hơp các môn thi.
  2. Cách viết hồ sơ.
  3. Sau khi được nhà trường cung cấp mã đăng nhập, hãy kiểm tra thông tin và báo sai về tại  phòng thư viện (gặp cô Huyền hoặc cô Vân). Xem video hướng dẫn kiểm tra và báo sai  thông tin

    MỌI THÔNG TIN THẮC MẮC THÊM CÁC EM CÓ THỂ LIÊN HỆ TRỰC TIẾP GVCN HOẶC THẦY SƠN (PHT) HOẶC THẦY HÀ ANH TUẤN