Thời khoá biểu học kì II – Năm học 2018-2019, Áp dụng từ ngày 21/1/2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Mời Thầy cô và các em học sinh theo dõi Thời khoá biểu học kì II – Năm học 2018-2019, Áp dụng từ ngày 21/1/2019. Lưu ý những điều sau:

-Tiết 1 của buổi chiều bắt đầu từ 13h45′

– Các tiết của sáng thứ 7 được học vào chiều thứ 6

  • Các tiết Công nghệ, QPAN, Thể dục, Tin học lớp 10 (có 1 tiết học buổi chiều, 1 tiết học sáng)

– Lớp 11 học nghề vào chiều thứ 5.

Bấm xem TKB của lớp
Bấm xem TKB của giáo viên