Hướng dẫn cách xuất bảng điểm môn học chứa cột HK1-HK2-CN để ghi học bạ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thầy cô xem kĩ video dưới đây