THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2, NĂM HỌC 2017-2018

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2, NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

Mời quý thầy cô và các em bấm vào link sau để xem thời khóa biểu số 4 (năm học 2017-2018), áp dụng từ ngày 2/1/2018. XEM TKB GIÁO VIÊN   XEM TKB LỚP ...
Hình ảnh và videos diễn đàn: Xây dựng tình bạn đẹp và nói không với bạo lực học đường

Hình ảnh và videos diễn đàn: Xây dựng tình bạn đẹp và nói không với bạo lực học đường

Lượt xem:

Gửi thầy cô và các em một số hình ảnh và video: Xây dựng tình bạn đẹp và nói không với bạo lực học đường diễn ra tại trường ngày 04/01/2018 Link videos: https://www.youtube.com/watch?v=9YYdAVMbe6Y&list=PLA-kD0630Q3H-0PpWl9c-7I-vyxZ9bNHO   ...
Hình ảnh và videos diễn đàn: Xây dựng tình bạn đẹp và nói không với bạo lực học đường

Hình ảnh và videos diễn đàn: Xây dựng tình bạn đẹp và nói không với bạo lực học đường

Lượt xem:

Gửi thầy cô và các em một số hình ảnh và video: Xây dựng tình bạn đẹp và nói không với bạo lực học đường diễn ra tại trường ngày 04/01/2018 Link videos: https://www.youtube.com/watch?v=9YYdAVMbe6Y&list=PLA-kD0630Q3H-0PpWl9c-7I-vyxZ9bNHO   ...