THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5-ÁP DỤNG TỪ 26/2/2018

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5-ÁP DỤNG TỪ 26/2/2018

Lượt xem:

Thời khóa biểu lần này có tăng thêm ở khối 12 (1 Toán – 1 Văn – 1 Ngoại ngữ) để tăng cường ôn tập thi Quốc Gia Thay đổi nhỏ về chuyên môn ở tổ Vật Lý TKB Thể dục, QPAN, NPT không thay đổi Thầy cô và các em bấm vào link bên dưới để xem TKB XEM TKB CỦA GIÁO VIÊN XEM TKB CỦA LỚP   [...]
Hình ảnh và videos diễn đàn: Xây dựng tình bạn đẹp và nói không với bạo lực học đường

Hình ảnh và videos diễn đàn: Xây dựng tình bạn đẹp và nói không với bạo lực học đường

Lượt xem:

Gửi thầy cô và các em một số hình ảnh và video: Xây dựng tình bạn đẹp và nói không với bạo lực học đường diễn ra tại trường ngày 04/01/2018 Link videos: https://www.youtube.com/watch?v=9YYdAVMbe6Y&list=PLA-kD0630Q3H-0PpWl9c-7I-vyxZ9bNHO   [...]
Hình ảnh và videos diễn đàn: Xây dựng tình bạn đẹp và nói không với bạo lực học đường

Hình ảnh và videos diễn đàn: Xây dựng tình bạn đẹp và nói không với bạo lực học đường

Lượt xem:

Gửi thầy cô và các em một số hình ảnh và video: Xây dựng tình bạn đẹp và nói không với bạo lực học đường diễn ra tại trường ngày 04/01/2018 Link videos: https://www.youtube.com/watch?v=9YYdAVMbe6Y&list=PLA-kD0630Q3H-0PpWl9c-7I-vyxZ9bNHO   [...]