THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1, ÁP DỤNG TỪ NGÀY 23/9/2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

  1. Thầy cô và các em học sinh cập nhật Thời khóa biểu (số 5), áp dụng từ 23/9/2019.

Lưu ý: tiết 1 buổi chiều bắt đầu từ 13h45

* các lớp học thêm buổi chiều được ghép như sau: (xem ảnh), các em học sinh có đăng kí học thêm lưu ý theo dõi thời khóa biểu để tham gia đầy đủ.

XEM TKB LỚP

XEM TKB GIÁO VIÊN

XEM TKB CỦA TỔ CHUYÊN MÔN SÁNG (ttcm xem để phân công dạy thay)

XEM TKB CỦA TỔ CHUYÊN MÔN CHIỀU (ttcm xem để phân công dạy thay)