Hướng dẫn làm hồ sơ thi THPT Quốc Gia

Lượt xem:

Đọc bài viết

  1. Cách ghi hồ sơ, xem video dưới đây
    https://www.youtube.com/watch?v=i9ft47uCsJs
  2. Tra cứu mã trường, mã ngành, mã tổ hợp, xem video
    https://www.youtube.com/watch?v=vHPMXHy6HOo
  3. Sau khi được nhà trường cung cấp mã đăng nhập, hãy kiểm tra thông tin và báo sai về tại  phòng văn thư. Xem video hướng dẫn kiểm tra và báo sai  thông tin
    https://www.youtube.com/watch?v=qT-3OdpFYPY&t=2s