Danh sách học sinh các lớp năm học 2021-2022

Danh sách học sinh các lớp năm học 2021-2022

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1, NĂM HỌC 2021-2022

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1, NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Áp dụng TKB Online từ ngày 20/9/2021. Với những lưu ý sau: Các tiết buổi sáng dạy trực tuyến theo hình thức 1 (Live on Google Meet) theo link cố định của lớp. Các tiết buổi chiều dạy trức tuyến theo hình thức 2 (Chuyển bài giảng….qua google classroom), khuyến khích giáo viên dạy theo hình thức 1; Tiết 1 buổi sáng bắt đầu từ 7h; Tiết 1 buổi [...]