Giới thiệu một số bài giảng Video môn Sinh học lớp 12 của thầy Huỳnh Kim Truyền

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Giới thiệu một số bài giảng Video môn Sinh học lớp 12 của thầy Huỳnh Kim Truyền
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử,
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 24/12/2021
Lượt xem 739
Lượt tải 9
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

Các em xem kĩ Video và ôn tập tốt cho học kì I cho thật tốt

1-Bằng chứng tiến hoá

2- Ôn tập Tiến hoá

3-  Ôn tập di truyền học