Lịch kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

  • Các em học sinh theo dõi lịch kiểm tra tại đây.

Danh sách phòng thi và số báo danh có ở bản tin trường hoặc xem online tại đây;

KHỐI 10

KHỐI 11

 

 

KHỐI 12

 

  • Sơ đồ phòng thi xem tại đây hoặc bảng thông báo của nhà trường
  • LƯU Ý: Học sinh có mặt tại phòng thi trước 30 phút trước khi tính giờ làm bài
    Share mạnh để mọi người cùng biết nhé