Trường : THPT CHU VĂN AN
Học kỳ 2, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 01/02/2021

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Hợp Trần Văn Hợp Nam  
2 Chương Phạm Quốc Chương Nam  
3 Phương Nguyễn Văn Phương Nam  
4 Vinh Nguyễn Thị Hạnh Vinh Nữ  
5 Diêu Nguyễn Hoàng Diêu Nữ  
6 Đào Ninh Thị Anh Đào Nữ  
7 Linh Lê Nguyễn Thị Hồng Linh Nữ  
8 Sơn Nguyễn Vũ Sơn Nam  
9 Kha Lê Kha Nam  
10 Khương Trần Quốc Khương Nam  
11 Hồng Nguyễn Thị Thúy Hồng Nữ  
12 Nga Nguyễn Thị Diệp Nga Nữ  
13 Cầm Huỳnh Thị Hòa Cầm Nữ  
14 Kiêm Nguyễn Văn Kiêm Nam  
15 Dung Cù Thị Kim Dung Nữ  
16 Bình Nguyễn Thị Thủy Bình Nữ  
17 Quyên Lưu Thị Lệ Quyên Nữ  
18 Bích Nguyễn Ngọc Bích Nữ  
19 Phúc Hoàng Minh Phúc Nam  
20 L.Hồng Lê Đình Hồng Nam  
21 Khánh Trương Văn Khánh Nam  
22 Sa Trương Văn Sa Nam  
23 Nguyên Trần Thảo Nguyên Nữ  
24 Luận Lê Thị Lý Luận Nữ  
25 Trung Phạm Thanh Trung Nam  
26 L.Tuấn Huỳnh Lê Tuấn Nam  
27 Diệp Nguyễn Thị Hồng Diệp Nữ  
28 Vui Nguyễn Thị Vui Nữ  
29 Hà Tuấn Hà Anh Tuấn Nam  
30 Tuyền Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ  
31 Vân (KTCN) Cao Hoàng Vân Nữ  
32 Quý Lê Mộng Quý Nam  
33 Trí Nguyễn Trí Nam  
34 P.Tuyền Phạm Thị Thanh Tuyền Nữ  
35 Hải Nguyễn Thị Hải Nữ  
36 Hương Nguyễn Thị Hương Nữ  
37 Ca Hoàng Kim Sơn Ca Nữ  
38 Thắng Bùi Chiến Thắng Nam  
39 Ngọc Hồ Trọng Ngọc Nam  
40 The Phạm Thị The Nữ  
41 Trần Loan Trần Thị Loan Nữ  
42 Truyền Huỳnh Kim Truyền Nam  
43 N.Thanh Nguyễn Thị Lệ Thanh Nữ  
44 Hoàn Trần Thị Hoàn Nữ  
45 H.Loan Nguyễn thị Hồng Loan Nữ  
46 Tường Tôn Thất Tường Nam  
47 T.Thuỷ Trần Thị Bích Thủy Nữ  
48 An Nguyễn Văn An Nam  
49 Bằng Vũ Văn Bằng Nam  
50 Vân Nguyễn Thị Thúy Vân Nữ  
51 Việt Nguyễn Đình Quốc Việt Nam  
52 Trang Võ Thị Mỹ Trang Nữ  
53 Nhung Đoàn Thị Thu Nhung Nữ  
54 V.Hồng Đỗ Thị Việt Hồng Nữ  
55 M.Thanh Mai Phước Minh Thanh Nữ  
56 Thơ Trần Thị Anh Thơ Nữ  
57 Hà(AV) Đỗ Việt Hà Nữ  
58 Dung(AV) Lưu Thị Dung Nữ  
59 Thuỷ(N) Nguyễn Thị Thủy Nữ  
60 Chỉnh Đào Văn Chỉnh Nam  
61 Tâm Đặng Minh Tâm Nam  
62 Hoà Ngô Quốc Hòa Nam  
63 Luyến Hoàng Thị Luyến Nữ  
64 NT.Anh Nguyễn Thị Anh Nữ  
65 H.Minh Nguyễn Hành Minh Nam  
66 Diễm Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ  
67 K.Anh Lê Thị Kim Anh Nữ  
68 Đ.Quyên Đinh Thị Thanh Quyên Nữ  
69 Quỳnh Đặng Thị Quỳnh Nữ  
70 Nguyễn Thị Hồng Lê Nữ  
71 Hiền Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ  
72 Hằng Trần Thị Thu Hằng Nữ  
73 Giang Nguyễn Thị Kiên Giang Nữ  
74 Hạnh Trần Văn Hạnh Nam  
75 C.Hồng Cao Thị Hồng Nữ  
76 Thảo Nguyễn Thị Thảo Nữ  
77 Huệ Huỳnh Thị Kim Huệ Nữ  
78 Nga.cd Nguyễn Thị Thu Nga Nữ  
79 Hoan Ngô Minh Hoan Nam  
80 Thành Nguyễn Đạt Thành Nam  
81 Tho Phạm Thị Tho Nữ  
82 N.Dung Nguyễn Thị Dung Nữ  
83 Quang Ngô Minh Quang Nam  
84 Tân Trần Nhật Tân Nam  
85 Kiên Nguyễn Ngọc Kiên Nam  
86 Dũng Nguyễn Trí Dũng Nam  
87 Lâm Nguyễn Thành Lâm Nam  
88 Hà (TD) Hoàng Văn Hà Nam  
89 Oanh Ngô Thị Kim Oanh Nam  
90 Đức Nguyễn Huỳnh Quang Đức Nam  
91 TD Hợp Đồng TD Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by TKB Application System 10.0 on 30-01-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net