Thông báo việc phúc khảo và đổi Nguyện vọng của kì thi Tốt nghiệp THPT – đợt 2 năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

KẾ HOẠCH PHÚC KHẢO: Nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh: nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh kể từ ngày 17/9/2020 đến hết ngày 21/9/2020. Các học sinh có yêu cầu phúc khảo nhận mẫu đơn phúc khảo tại thư viện trường; điền và nộp tại thư viện;

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC

Học sinh xem chi tiết trong file bên dưới; Mẫu đơn điều chỉnh (trường hợp có tăng thêm số nguyện vọng thì nhận tại văn thư và điều chỉnh trực tiếp  (gặp thầy Hà Tuấn tại Thư viện)

Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng (dành cho học sinh tăng thêm số nguyện vọng (30.000 / 1 nguyện vọng):