Thông báo về việc thi xếp lớp tiếng anh hệ 10 năm

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc tiếp tục thực hiện chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm. Nay nhà trường thông báo cho tất cả các em học sinh lớp 10 đã trúng tuyển vào trường năm học 2020-2021 thực hiện việc thi xếp lớp tiếng anh hệ 10 năm dành cho các em đang học hệ tiếng anh hệ 7 năm có nguyện vọng được chuyển sang học hệ tiếng anh hệ 10 năm thì đến thư viện nhà trường để đăng kí thi.

-Thời hạn đăng kí: TỪ 27/8/2020 đến 11h ngày 31/8/2020

  • Tổ chức thi vào 1/9/2020; Những học sinh đạt từ 5 điểm trở lên sẽ được xếp học với lớp Tiếng anh hệ 10 năm, nếu không đạt thì tiếp tục học hệ Tiếng Anh hệ 7 năm;
    // LƯU Ý: CÁC HỌC SINH HỌC ANH VĂN HỆ 10 NĂM SẼ TIẾP TỤC HỌC HỆ 10 NĂM mà không phải tham gia thi