Thông báo về việc phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện theo kế hoạch của Phòng QLCL-CNTT Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc phúc khảo bài thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021. Nhà trường thông báo tới các em học sinh khối 12 như sau:

Nhận đơn phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2021 từ ngày 26/7/2021 đến hết 11h ngày 5/8/2021. Đơn phúc khảo học sinh đến nhận và điền theo mẫu tại thư viện trường (gặp cô Huyền để nhận mẫu đơn). Khi đến trường cần tuân thủ quy tắc 5K của Bộ Y tế;

Hoặc: Học sinh có thể tự tải mẫu đơn ở bên dưới, in ra, điền và đến trường nộp trực tiếp cho cô Huyền (tại phòng thư viện).