THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2, NĂM HỌC 2019-2020, Áp dụng từ 3/2/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

  1. Thầy cô và các em học sinh cập nhật Thời khóa biểu (số 10), áp dụng từ 03/02/2020.

Lưu ý:

  • tiết 1 buổi chiều bắt đầu từ 13h30
  • Tiết 1 buổi sáng bắt đầu từ 7h
  • Các lớp Bồi dưỡng học sinh giỏi học vào Tiết 1,2,3 của ngày thứ 3 và thứ 5

 

XEM TKB LỚP

XEM TKB GIÁO VIÊN

XEM TKB CỦA TỔ CHUYÊN MÔN SÁNG (ttcm xem để phân công dạy thay)

XEM TKB CỦA TỔ CHUYÊN MÔN CHIỀU (ttcm xem để phân công dạy thay)