Tài khoản và cách xác thực tài khoản viettel study dành cho học sinh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bước 1: Học sinh truy cập vào website: https://viettelstudy.vn/  (hiện nay Viettel đang miễn phí data khi truy cập mạng xã hội học tập https://viettelstudy.vn/ trong thời gian nghỉ vì dịch Covid-19)

Bước 2: Lấy tài khoản và mật khẩu mặc định là Demo@123 để đăng nhập trong file excel bên dưới (chịu khó tìm)

Bước 3: Xem video dưới đây để biết cách xác thực tài khoản

Bước 4: Truy cập lại vào https://viettelstudy.vn/ để học