Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Số lượng 583 học sinh
Lưu ý:

  • Những học sinh không trúng tuyển lên trường rút hồ sơ
  • Những học sinh trúng tuyển lên trường (phòng kế toán) để đăng kí may đồng phục của nhà trường

Xem chi tiết trong file hoặc ở bản tin của nhà trường