Danh sách lớp 10, năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Các em chủ động liên hệ với giáo viên chủ nhiệm (có số điện thoại trong danh sách) để cập nhật tình hình tựu trường và chuẩn bị cho năm học mới nhé;

file=”http://c3chuvanan.daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/08/10A8_Nguyen-Thi-Le-Thanh.pdf”]