Danh sách học sinh khối 10, 11 đạt tiêu chuẩn vào học lớp hệ anh văn 10 năm ( năm học 2020-2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bắt đầu từ 6h45, 9/9/2020 các em học sinh có tên trong danh sách dưới đây di chuyển đến lớp mới để tiếp tục thực hiện học tập

Khối 10 di chuyển đến lớp 10A5

Khối 11 di chuyển đến lớp 11A6

Danh sách chi tiết các em xem bên dưới