Thời khóa biểu học kì I,  áp dụng từ 19/10/2020  (TKB 2)

Thời khóa biểu học kì I, áp dụng từ 19/10/2020 (TKB 2)

Lượt xem:

Thời khóa biểu áp dụng từ 19/10/2020 với những lưu ý sau: Các tiết trong Thời khóa biểu (TKB) buổi sáng thứ 7 sẽ được học vào chiều thứ 6, với quy định như sau: Tiết 1 buổi chiều bắt đầu lúc 13h30; Học tiết 1 + 2 sẽ nghỉ giải lao 15 phút (ra chơi lúc 15h và vào lớp lúc 15h15 để học tiết 3): Môn Thể [...]