THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2, NĂM HỌC 2019-2020, Áp dụng từ 3/2/2020

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2, NĂM HỌC 2019-2020, Áp dụng từ 3/2/2020

Lượt xem:

Thầy cô và các em học sinh cập nhật Thời khóa biểu (số 10), áp dụng từ 03/02/2020. Lưu ý: tiết 1 buổi chiều bắt đầu từ 13h30 Tiết 1 buổi sáng bắt đầu từ 7h Các lớp Bồi dưỡng học sinh giỏi học vào Tiết 1,2,3 của ngày thứ 3 và thứ 5   XEM TKB LỚP XEM TKB GIÁO VIÊN XEM TKB CỦA TỔ CHUYÊN MÔN SÁNG (ttcm [...]