THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1, ÁP DỤNG TỪ NGÀY 11/11/2019

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1, ÁP DỤNG TỪ NGÀY 11/11/2019

Lượt xem:

Thầy cô và các em học sinh cập nhật Thời khóa biểu (số 8), áp dụng từ 11/11/2019. Lưu ý: tiết 1 buổi chiều bắt đầu từ 13h45 Tiết 1 buổi sáng bắt đầu từ 7h   * các lớp học thêm buổi chiều được ghép như sau: (xem ảnh), các em học sinh có đăng kí học thêm lưu ý theo dõi thời khóa biểu để tham gia [...]